Găsesc undeva o listă în care sunt publicate salariile, după reducere, ale angajaților Administrației Prezidențiale. Uitați-vă pe ea, dacă vreți să vedeți cât câștigă net. Nu asta mi se pare spectaculos. Parcurg cu privirea funcțiile de încadrare ale celor angajați. Și mă opresc la Departamentul Comunicare Publică: 11 angajați, dintre care doi sunt referenți, iar 9 sunt consilieri (cu diverse grade și gradații). Plus încă doi la bibliotecă.

Caut Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Prezidențiale. Îl puteți citi aici, dacă aveți curiozitatea. La pagina 43, avem detaliat ce trebuie să facă Departamentul Comunicare Publică (dincolo de tâmpenia cu relațiile CU publicul!, în loc de relații publice, care-i altă mâncare de pește!).

13. DEPARTAMENTUL COMUNICARE PUBLICĂ

page43image1072

Departamentul Comunicare Publică este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale abilitată să promoveze punctele de vedere ale Preşedintelui României, să propună mesaje şi să redacteze comunicatele de presă, să evalueaze impactul şi contextul mediatic al acţiunilor Preşedintelui. De asemenea, Departamentul de Comunicare Publică preia solicitările mass-media, realizează acreditările de presă şi administrează pagina de internet a instituţiei.

Coordonatorul Departamentului Comunicare Publică este şi purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României.

Departamentul Comunicare Publică este alcătuit din:

a). Compartimentul Evaluarea Comunicării;
b). Compartimentul Relaţia cu presa, Evenimente, Acreditări;
c). Compartimentul Administrare pagină internet / Documentare / Bibliotecă

Departamentul Comunicare Publică are următoarele atribuţii principale:

a). Compartimentul Evaluarea Comunicării:

 • Evaluează oportunitatea participării Preşedintelui României la evenimente şi acţiuni publice.
 • Planifică acţiuni de comunicare publică în concordanţă cu priorităţile asumate de PreşedinteleRomâniei.
 • Evaluează impactul mediatic al acţiunilor Preşedintelui României utilizând modele de analiză cantitativă şi calitativă a reflectării în presă, a contextului mediatic, a temelor discursive ale media şi ale actorilor publici.
 • Elaborează punctaje şi propune realizarea unor evenimente sau acţiuni ale Preşedintelui României.
 • Redactează mesaje ale Preşedintelui României, în colaborare cu departamentele şi compartimenteleinstituţiei prezidenţiale.
 • Monitorizează evoluţiile politice, economice, sociale şi culturale interne şi internaţionale, în colaborare cu departamentele şi compartimentele instituţiei prezidenţiale, în vederea pregătirii optime a apariţiilor publice ale Preşedintelui Romaniei.
 • Dezvoltă baze de informaţii publice cu privire la tematica prioritară de analiză.
 • Dezvoltă modele de analiză a surselor publice de informaţii.

 

b). Compartimentul Relaţia cu presa, Evenimente, Acreditări:

 • Asigură legături permanente cu mass-media, prin transmiterea informaţiilor către presă şi către public*.
 • Recepţionează şi soluţionează solicitările reprezentantilor mass media.
 • Realizează acreditările de presă*.
 • Gestionează participarea reprezentanţilor mass-media la evenimentele organizate de către Administraţia Prezidenţială;
 • Transmite comunicatele şi informaţiile de presă ale Departamentului de Comunicare Publică, inclusiv declaraţiile Preşedintelui României la/sau în urma activităţilor pe care le desfăşoară*.
 • Organizează, din punct de vedere tehnic, conferinţele de presă ale Preşedintelui României, respectiv ale Purtătorului de cuvânt al Preşedintelui.
 • Organizează întâlniri periodice ale Preşedintelui României cu presa română, cu lideri de opinie, cu reprezentanţi ai presei de limbă română din străinătate şi cu reprezentanţi ai presei internaţionale.
 • Redactarea comunicatelor şi informaţiilor de presă ale Departamentului de Comunicare Publică, inclusiv declaraţiile Preşedintelui României la/sau în urma activităţilor pe care le desfăşoară*;
 • Asigură transcrierea discursurilor, declaraţiilor sau a alocuţiunilor Preşedintelui României. c). Compartimentul Administrare pagină internet / Documentare / Bibliotecă:
 • Administrează şi actualizează zilnic (text şi foto) pagina web www.presidency.ro
 • Asigură transmiterea comunicatelor de presă, a discursurilor, declaraţiilor sau alocuţiunilor Preşedintelui României către instituţiile mass-media centrale şi locale, ambasade, precum şi instituţii internaţionale.
 • Asigură publicarea pe pagina de internet a instituţiei prezidenţiale a declaraţiilor de avere şi interese şi a documentelor care intră sub incidenţa Legii 544/2001.
 • Prelucrează, gestionează şi oferă informaţii, din surse publice, ce prezintă interes pentru Administraţia Prezidenţială.
 • Arhivează comunicatele de presă ale Administraţiei Prezidenţiale.
 • Realizează arhivarea materialelor care sunt pe suport de hârtie.
 • Asigură prelucrarea publicaţiilor periodice româneşti şi internaţionale.
 • Arhivează revistele străine intrate în bibliotecă sau împrumutate de la bibliotecile străine, semnalând traduceri sau sinteze din aceste reviste.
 • Dezvoltă relaţii cu oficii de diplomaţie publică/culturală prezente la Bucureşti, în vederea obţinerii împrumutului de cărţi noi, de reviste sau de donaţii de carte.
 • Menţine relaţiile de colaborare cu Biblioteca Naţională, cu Biblioteca Centrală Universitară, cu Biblioteca Academiei pentru obţinerea unor publicaţii sau a unor programe de prelucrare automată a informaţiilor.
 • Achiziţionează cărţi de la Colectura bibliotecilor sau de la diverse edituri pe care le înregistrează şi prelucrează.
 • Gestionează fondul de carte.
  Atribuţiile şi sarcinile pentru fiecare salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de şefulDepartamentului Comunicare Publică.* Se vor avea în vedere prevederile din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, articolele 15, 16, 17, 18, 19 cât şi cele din Hotărârea 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, articolele 6,7, 8, 10, 29, 30.

Stau și mă întreb, ca om de comunicare, pentru ce e nevoie să-i încadrezi pe toți oamenii ăia în funcții de consilier? Nu mai există în COR specialiștii? În orice companie sau în orice instituție publică, în cadrul departamentului de comunicare, se fac și munci cu nivel redus de calificare sau specifice. Niciunde, cel care administrează pagina de Internet nu este consilier, ci doar un om care nici măcar nu trebuie să aibă marile cunoștințe de IT. Cel care scrie comunicate de presă sau răspunde la întrebările din partea presei (pe mail) nu e consilier, ci specialist în relații publice. Cel care arhivează materiale sau transcrie discursuri nu are cum să fie consilier. Și nici cel care face monitorizări. Cel mult, analist, dacă, după ce a cules toate informațiile, le pune cap la cap și trage niște concluzii, face niște comparații într-un raport. E o aberație enormă să îi încadrezi așa, cu tot specificul lor de înalți funcționari publici care lucrează pentru Administrația Prezidențială. La fel de bine, nu prea înțeleg cum în cea mai importantă, poate, instituție a statului, o absolventă de sociologie ajunge în Departamentul de Comunicare Publică. Doar dacă n-o fi lucrat ca analist pe zona de monitorizare… S-au terminat absolvenții de Relații Publice din țara asta? Sau noi trebuie să facem ce zice popa și nu ce face popa?! De ce ei nu pot să fie angajați cu titulaturi de lucrători normali când fac o treabă al naibii de banală peste tot în lumea asta?

N-am răbdare să-i caut după nume și pe ceilalți angajați ai Deartamentului de Comunicare Publică. Numele lor oricum nu-mi spun nimic. Cine știe cine-i ține și pe ei de lesă…

Mi-ar plăcea ca întâia ograda a statului să fie ordonată și plină de corectitudine. Ceea ce probabil n-o să vedem. Vreau o țară ca afară! Din păcate, mi-e teamă că n-o s-o avem în viața asta. Doar dacă emigrăm…

P.S. N-am avut timp să mă documentez cu privire la Statutul funcționarului, să văd ce-i cu înalții ăștia…

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.